Γραφιστική στο Web & στο Έντυπο (Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας)

 

Δημιουργούμε αποκλειστικά για σας, το λογότυπο, την κάρτα, τα φυλλάδια , τα banners και κάθε έντυπη προβολή της επιχείρησης σας. Ακόμη με την κατάλληλη επεξεργασία από εμάς το υλικό σας είναι έτοιμο για χρήση στην ιστοσελίδα και στα Social media σας.

 

 

Ενδεικτικά πακέτα

 


 • ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ

  Ζητήστε μας Προσφορά

 • Λογότυπο
 • Eπαγγελματική κάρτα 1 όψης
 • Eπαγγελματική κάρτα 2 όψεων
 • Επιστολόχαρτα
 • Φάκελοι
 • Εταιρικό εντύπο
 • Φυλλάδια διανομής
 • ΤΙμολόγια
 • Δίπτυχο έντυπο
 • Τρίπτυχο έντυπο
 • Kαταχωρήσεις σε έντυπα
 • Σχεδιασμός - σελιδοποίηση εφημερίδας,& περιοδικού
 • Κείμενα για website
 • Banners για website
 • Template για newsletters

 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  SIMPLE

 • Ζητήστε μας Προσφορά
 • Λογότυπο (1 προσχέδιο)
 • Eπαγγελματική κάρτα 1 όψης
 • Έπιστολόχαρτα
 • Φάκελοι
 • Εταιρικό έντυπο
 • Φυλλάδια διανομής
 • Τιμολόγια

 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  NORMAL

 • Ζητήστε μας Προσφορά
 • Λογότυπο (2 προσχέδια)
 • Eπαγγελματική κάρτα 2 όψεων
 • Έπιστολόχαρτα
 • Φάκελοι
 • Εταιρικό έντυπο
 • Φυλλάδια διανομής
 • Τιμολόγια
 • Καταχώρηση σε έντυπα
 • Δίπτυχο έντυπο
 • Τρίπτυχο έντυπο

 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  EXTRA

 • Ζητήστε μας Προσφορά
 • Λογότυπο (2 προσχέδια)
 • Eπαγγελματική κάρτα 2 όψεων
 • Έπιστολόχαρτα
 • Φάκελοι
 • Εταιρικό έντυπο
 • Φυλλάδια διανομής
 • Τιμολόγια
 • Καταχώρηση σε έντυπα
 • Δίπτυχο έντυπο
 • Τρίπτυχο έντυπο
 • Κείμενα για website
 • Banners για website
 • Template για newsletters